دانلود(ارزیابی تاثیر بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد تحول سازمانی)

هدف از این پژوهش در دانشگاه های پیام نور جنوب استان آذربایجان غربی بود مشخصات فایل تعداد صفحات14حجم0/62 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت (مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور جنوب استان آذربایجان غربی) عنوان انارزیابی تاثیر بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد تحول سازمانی|42042376|aks2029463|فناوری,اطلاعات,داده,سیستم های اطلاعاتی,فناوری اطلاعات,تحول سازمانی,تاثیر بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات,ارزیابی تاثیر بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد تحول سازمانی,دانلود مقاله مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریت
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان ارزیابی تاثیر بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد تحول سازمانی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هدف از این پژوهش در دانشگاه های پیام نور جنوب استان آذربایجان غربی بود


مشخصات فایل
تعداد صفحات14حجم0/62 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل
دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت(مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور جنوب استان آذربایجان غربی)

عنوان انگلیسی:

Evaluating the effects of employment of new information and communication technology (ICT) systems on formation of organizational transformation

چکیده
هدف از این پژوهش در دانشگاه های پیام نور جنوب استان آذربایجان غربی بود. که به روش توصیفی- همبستگی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان دانشگاه های پیام نور جنوب استان آذربایجان غربی می باشند. که تعداد آنها 85 نفر می باشد. که تمامی آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات شامل 25 سوال و پرسشنامه تحول سازمانی جان کاتر و پیتر دراکر که شامل 42 سوال و هشت گویه بود، استفاده شد. روایی این پرسشنامه ها توسط اساتید متخصص تایید شد و پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل دادها از آزمون های کلموگراف-اسمیرنوف، پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعت بر تحول سازمانی و همچنین ابعاد تحول تاثیر مثبت و معنی داری دارد.


واژگان کلیدی:

فناوری
اطلاعات
داده
سیستم های اطلاعاتی
فناوری اطلاعات
تحول سازمانی


مقدمه
عصر کنونی دوره تغیر و و تحولات شتاباننده و دور از انتظار است. مدیر سازمان برای اینکه بتواند در این دنیای پر رقابت و در حال تغیر به اهداف سازمانی برسد باید ساختار نهاد مربوط را با شرایط محیطی تطبیق دهد و اطلاعات لازم را به دست آورد. یکی از این عوامل که بطور پیوسته در حال تغیر و دگرگونی است، فناوری مورد استفاده سازمان است. فن آوری اطلاعات به فن آوری هایی گفته می شود که امکانات لازم را برای جمع آوری، انباشتن، پردازش، توزیع اطلاعات فراهم می کند (دسترنج، 1378). ضرورت فن آوری برای رسیدن به اهداف هر سازمانی در عصر ارتباطات غیر قابل انكار است. سازمان های مختلف بر مبنای ماهیت و اهداف خود باید به گونه ای از این ابزار كمك بگیرند كه بتوانند هرچه سریعتر به اهداف خود دست یابند. از سویی دیگر سرعت تغیر و تحولات، به كارگیری این ابزار را برای ادامه بقای سازمان ضروری ساخته است. به عبارتی دیگر سازمان های امروز مجبورند كه فن آوری اطلاعات را به كار گیرند، در غیر این صورت از عرصه فعالیت ها در محیطی كه شتاب تغیر و تحول ها در آن فزاینده است، حذف خواهند شد (سعادتمندی، 1383).
محیط متلاطم و متغیر امروزی نیز همه سازمان ها را ناگریز از تحول و دگرگونی در کارکرد های درونی و بیرونی خود ساخته است. بطوریکه، سازمان ها باید در جهت بهره برداری بهتر از محیط و تغیرات آن و همچنین غلبه بر ضعف ها و گسترش نقاط قوت، از آمادگی کافی و مناسب برخوردار باشند و با ایجاد تغیراتی در ساختار ها، فرایند ها و فرهنگ خود، سعی کنند تا قابلیت انطباق خود را بالا ببرند (اشنایکر، ساندرز و تورن هیل ، 2002). بر این اساس، تحول سازمانی ضرورتی انکار ناپذیر است که با جهت دهی به اقدامات اصلاحی، بهبود اقدامات و عملیات سازمانی، موجب حفظ کارایی و اثربخشی سازمان می شود


فهرست مطالب
چكیده
مقدمه
روش تحقیق
نتایج و یافته ها
جدول 1: نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف
جدول 2: نتایج آزمون پیرسون مربوط به متغییر های پژوهش
جدول3: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به متغییر های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
منابع و ماخذ


"

مطالب دیگر:
🔍تحقیق در مورد آسيب شناسي سازمان 6ص 🔍تحقیق در مورد آسيب شناسي سازمان 🔍تحقیق در مورد آشنايي با توربين هاي گازي 🔍تحقیق در مورد آشنايي با پرورش ميگو آقاي حسيني 🔍تحقیق در مورد آغاز خلقت انسان 20 ص 🔍تحقیق در مورد بر يكي از عناصر خاك 🔍تحقیق در مورد بر يكي از عناصر خاك 8 ص 🔍تحقیق در مورد تأثیر درجه حرارت های متفاوت در طول انکوباسیون بر روی کیفیت جوجه ها 28 ص 🔍تحقیق در مورد تخمين ضريب سيالات غيردارسي از اطلاعات تست Buildup چاه 8 ص 🔍تحقیق در مورد تقوا مصونيت است نه محدوديت 11 ص 🔍تحقیق در مورد توربين هاي گازي 14 ص 🔍تحقیق در مورد پروپوزال بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و انواع ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 🔍تحقیق در مورد چند آية ‌قرآن با ترجمة‌ انگليسي 🔍تحقیق در مورد منزلت آدم و حواء 6 ص 🔍تحقیق در مورد منزلت آدم و حواء 🔍تحقیق در مورد مکانیک 🔍تحقیق در مورد نمايه‎سازي همارا 🔍تحقیق در مورد نگاهي گذرابه عالم (ذر)موطن عهد وميثاق آدميان 11 ص 🔍تحقیق در مورد هجرت پيامبر 11 ص 🔍تحقیق در مورد هدف هاى سياست خاورميانه اى امريكا 8 ص 🔍تحقیق در مورد همه كوچه ها بن بست نيستند 9 ص 🔍تحقیق در مورد وحدت 10ص 🔍تحقیق در مورد وجود خدا 🔍تحقیق در مورد وراثت از ديدگاه قرآن 🔍تحقیق در مورد تعريف ايمان 18 ص